Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΝΗ...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στις 24 Ιουλίου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Νησιωτικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με δύο κύρια θέματα.

Το πρώτο ήταν η αύξηση των λιμενικών τελών εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσα(Ο.Λ.ΗΓ), δια της επιβολής παγίου λιμενικού τέλους επί των εισιτηρίων και όχι κατ΄ αναλογία του ναύλου και το δεύτερο θέμα, το πρόβλημα που προέκυψε  λόγω βλάβης του πλοίου, στην επιδοτούμενη άγονη γραμμή Κέρκυρα – Διαπόντια Νησιά (Ερείκουσα, Οθωνοί Μαθράκι).

Επίσης τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα, λήψης μέτρων προστασίας του επιβατηγού κοινού στις αποβάθρες των λιμανιών από τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, κλπ).

Επί των παραπάνω θεμάτων η Επιτροπή, πήρε ομόφωνες αποφάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται συνημμένα στο Πρακτικό Σύγκλισης της Επιτροπής. Επίσης συνημμένα, αναφέρεται η επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Νησιωτικότητας κ. Σπύρου Γαλιατσάτου (Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Νησιωτικής Πολιτικής) προς τον Πρόεδρο του Ο.Λ.ΗΓ κ. Ανδρέα Νταή και κοινοποίηση στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ.  Παναγιώτη Κουρουμπλή και στον Υφυπουργό του ίδιου Υπουργείου κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, με αίτημα την επαναφορά του υπολογισμού των λιμενικών τελών, της γραμμής Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, στο πρότερο καθεστώς.

Ο κ Πρόεδρος του Ο.Λ.ΗΓ απάντησε με την υπ αριθ. πρωτ  5383/26-07-2018 Επιστολή του (επίσης συνημμένη), ζητώντας να παρευρεθεί τόσον σε συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικότητας, όσον και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν, για την πληρέστερη ενημέρωση.

Κατόπιν τούτου, θα συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Νησιωτικότητας με την παρουσία του κ. Προέδρου του Ο.Λ.ΗΓ.

 

Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Διαπόντια Νησιά, η Επιτροπή  είναι σε συνεχή επαφή με την Πολιτική Ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, όσο και τη Δ/νση Θαλασσίων Μεταφορών, για την εξεύρεση λύσης, κάτι που λόγω εποχής, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες.

Για το τρίτο θέμα της συνεδρίασης θα σταλεί επιστολή της Επιτροπής στα αρμόδια Λιμενικά Ταμεία και τους Οργανισμούς

 

 

 

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                      ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                                                      ΣΠΥΡΟΣ     ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Most Popular