Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΑποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που έλαβαν χώρα στις 4& 16 Αυγούστου 2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που έλαβαν χώρα στις 4& 16 Αυγούστου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στις συνεδριάσεις της 4ης και 16ης Αυγούστου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε τα εξής :

-Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: 1) Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας, 2) Δήμου Λευκάδας, 3) Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 4) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για την Διαδημοτική Συνεργασία Συνδιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας και Υγειονομική Ταφή του Υπολείμματος στον ΧΥΤ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

 

-Ενέκρινε τη μελέτη και καθόρισε το τρόπο εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΑΔΙΣΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ).

 

-Ενέκρινε την υπ΄ αριθ. 21/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2017, σχετικά με την ένταξη της κοινωνικής δομής Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

-Αποδέχθηκε την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», προϋπολογισμού 384.438,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

-Αποδέχθηκε την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας-Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», προϋπολογισμού 483.870,97 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

-Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Λευκάδας.

 

-Ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης & τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 41.436,31 €.

 

-Ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης & τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα – Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)  συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €.

 

-Ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης &τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών” συνολικού προϋπολογισμού 12.500,00 €.

 

 

-Ενέκρινε την παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρυάς και την ανάληψη των λειτουργικών εξόδων, στα πλαίσια λειτουργίας του θεσμού «Τοπικός  Αστυνόμος» στην Τ.Κ. Καρυάς.

 

-Ενέκρινε επεκτάσεις του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθετήσεις μέτρησης ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα στη Τ.Κ. Μαραντοχωρίου, στη Τ.Κ. Κομηλιού, στη Νικιάνα Τ.Κ. Αλεξανδρου, στη περιοχή Καλιγώνι, στη περιοχή Βαρδάνια και στη παραλία πόλης Λευκάδας, συνολικού ποσού 18.794,00 ευρώ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Most Popular