Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο αντλιοστάσιο

0
542

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη στο αντλιοστάσιο του Ακτίου αποκαταστάθηκε.
Η άμεση κινητοποίηση όπως και η ανταπόκριση των υπευθύνων της ΔΕΗ, τους
οποίους και ευχαριστούμε, συνετέλεσαν στην γρήγορη αποκατάσταση της
σοβαρής βλάβης.
Καλό βράδυ.