Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΑνδρέας Κτενάς: «Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους 150.000 ευρώ για την smart αναβάθμιση του...

Ανδρέας Κτενάς: «Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους 150.000 ευρώ για την smart αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» –Υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου στο πλαίσιο της πράξης SAVE-WATER του προγράμματος ΙNTERREG Ελλάδα-Αλβανία

Ανδρέας Κτενάς: «Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους 150.000 ευρώ για την smart αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» – Υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου στο πλαίσιο της πράξης SAVEWATER του προγράμματος ΙNTERREG Ελλάδα-Αλβανία

Ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων (τηλεχειρισμός, ψηφιακοί αισθητήρες και όργανα, κλπ.) καθώς την προηγούμενη εβδομάδα (18/5/2022) υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση, από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ATELCO (Μ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ Δ. – Α. ΛΥΡΗΣ Ο.Ε.)».

Το έργο «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Πράξη SAVE-WATER του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, στο οποίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

«Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους 150.000 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Λευκάδας, με ‘έξυπνο’ εξοπλισμό και αρχές αειφορικής διαχείρισης.

Ένα σημαντικό έργο, που υλοποιεί η Π.Ε. Λευκάδας και θα παραδώσει, μετά την ολοκλήρωσή του, στο Δήμο Λευκάδας, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του. Με αυτό τον τρόπο, η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα το Δήμο Λευκάδας στο μείζον πρόβλημα του νερού.

Το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και η διαχείρισή του επιδρά άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και το τουριστικό προϊόν των νησιών μας. Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών θα επιτρέψει την αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, και θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ως βασική της προτεραιότητα την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς.

Most Popular