Αναστάσιμη Ι. Αγρυπνία για την Απόδοση του Πάσχα

0
345

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Ο Σ

Τήν ἐρχόμενη ΤΡΙΤΗ, 26 πρός ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2020, ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου θά τελεσθεῖ κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος. 

Οἱ ἱ. ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν ἀπαραλλάκτως ὅπως τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, σύμφωνα μέ τό ἑξῆς πρόγραμμα:

Ὥρα 8.50 μ.μ.: Πασχάλιος Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία

Ὥρα 9.00 μ.μ.: Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός

Ὥρα 9.50 μ.μ.: «Δεῦτε λάβετε Φῶς» – Ἔξοδος ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Ὥρα 10.00 μ.μ.: «Χριστός ἀνέστη» – Ἔναρξη Ἀναστασίμου Ὄρθρου

Ὥρα 11.00 μ.μ.: Θεία Λειτουργία

Ὥρα 00.30 π.μ.: Πέρας ἱ. ἀγρυπνίας

Εὐνόητον εἶναι ὅτι ὁ φετινός ἑορτασμός τῆς Ἀποδόσεως προσλαμβάνει ἰδιαίτερη λαμπρότητα, ἀφοῦ θά εχουν τή δυνατότητα νά κοινωνήσουν τῆς πασχάλιας χαρᾶς ὅλοι μαζί οἱ πιστοί, πού λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων δέν συμμετεῖχαν στόν κανονικό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως.

Προσκαλοῦνται πάντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί.

 

(Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο)