Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Λευκάδα 29 Μαρτίου 2023   Αριθμ. πρωτ. : οικ. 26638/4045
Ταχ. Διεύθυνση:Διοικητήριο   
Ταχ. Κώδικας:311 00 Λευκάδα   
Πληροφορίες:Μ. Σκαφίδα   
Τηλέφωνο:26453 60740   
FAX:26453 60745   
email:skafida@pin.gov.gr   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ:«Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού μέχρι οκτώ (8) ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2023 σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

  • Παγιδοθέτες : μέχρι επτά (7) άτομα
  • Εργάτης αποθήκης : ένα (1) άτομο

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (θα την παραλάβουν από την υπηρεσία) με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση : Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26453 60740, 26453 60743).

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων α) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και β) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στο κατάστημα του Δήμου Λευκάδας όπου έχει έδρα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ           ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  

\\Fibrecat-mrs3hw\agroktin\ΔΑΟΚ\ΑΡΧΕΙΟ\02_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΓΦ_02\02_ΕΠΟΧΙΚΟ_ΥΦ_0202\03_ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ_ΕΦ_020203\3_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΤΦ_0202033\2023\ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.doc

Most Popular