Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Σας κοινοποιούμε  πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς» και το μητρώο επιμελητών/τριων σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, θα πρέπει να μελετήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.29518/28-3-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ες Επιμελητές/τριες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου ntantades.gov.gr ή στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ (www.isotita.gr/ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιμελητών/τριών και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δικαίωμα υποβολής έχουν τα άτομα που είναι ενήλικα, έχουν τυπικά προσόντα απόδειξης γνώσης κατηγορίας βρεφονηπιοκόμων, έχουν πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά και ιατρικές γνωματεύσεις καταλληλότητας από τις ειδικότητες παθολόγου/γενικού ιατρού, δερματολόγου και ψυχολόγου.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 2.3 «Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών» της υπ’ αριθμ. 29518/28-3-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψηφίους /ες Επιμελητές/τριες της ΓΓΔΟΠΙΦ και στο Παράρτημα Οδηγιών της Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Γ.«Απαιτούμενα Δικαιολογητικά», όπου αναφέρονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής τους (είτε αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας είτε θα πρέπει να επισυναφθούν από εσάς σε μορφή pdf).

Επισημαίνεται ότι ο αυξημένος αριθμός δικαιολογητικών είναι απολύτως αναγκαίος καθώς η δράση αφορά τη φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορώ να κάνω αίτηση προκειμένου να ενταχθώ στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την εγγραφή σας στο μητρώο, θα πρέπει να υποβάλετε μόνο ηλεκτρονικά την αίτησή σας, την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου ntantades.gov.gr. Εκεί θα βρείτε και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης καθώς και την υπ’ αριθμ 29518/28-3-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψηφίους/ες Επιμελητές/τριες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο τόπος διαμονής μου αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τη συμμετοχή σας στην Πιλοτική εφαρμογή της Δράσης, θα πρέπει να έχετε τη βεβαιότητα ότι μπορείτε να παράσχετε τις υπηρεσίες σας στους δήμους που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Δηλαδή ότι μπορείτε να μεταβαίνετε καθημερινά στο σπίτι του παιδιού από το σπίτι σας για να παράσχετε τις υπηρεσίες σας. Οι Δήμοι της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1.4 «Περιγραφή Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης» της υπ’ αριθμ. 29518/28-3-2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψηφίους/ες Επιμελητές/τριες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου ntantades.gov.gr ή στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ (www.isotita.gr/ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ στο Μητρώο Επιμελητών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι δωρεάν. Για την εγγραφή στο Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλετε μόνο ηλεκτρονικά την αίτησή σας, την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε εκ νέου μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 210 325 8080, 210 325 8090, E-mail:ntantades@yeka.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν διαθέτω πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά αλλά ενδιαφέρομαι να εγγραφώ στο Μητρώο Επιμελητών/τριών. Τι μπορώ να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν δεν διαθέτετε πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά, θα πρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του Έργου « Νταντάδες της γειτονιάς» ntantades.gov.gr, στην οποία υπάρχει το σχετικό πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ. Εκεί θα πρέπει να δηλώσετε ΟΧΙ και θα εμφανιστεί. «Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών». Στο πεδίο αυτό θα δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας σε δωρεάν σεμινάριο του ΕΚΑΒ και θα συμπεριληφθείτε στη λίστα εκπαιδευόμενων. Εν συνεχεία θα ειδοποιηθείτε για το χρόνο και τον τόπο της εκπαίδευσής σας. Εφόσον δηλώσετε ότι επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε δωρεάν από το ΕΚΑΒ, η συμμετοχή σας θεωρείται υποχρεωτική κατά τις ημέρες και ώρες που θα σας υποδείξει το help desk της δράσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή αποτυχίας στην πρακτική δοκιμασία, η εκ νέου δωρεάν συμμετοχή σας αποκλείεται.

Προσοχή: Αν δεν έχετε πιστοποιητικό μπορείτε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης αλλά δεν μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι να έχετε το πιστοποιητικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, πότε και πώς μπορώ να συνάψω ιδιωτικό συμφωνητικό με ωφελούμενο πρόσωπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ωφελούμενο πρόσωπο, κάτοχος voucher, θα αναζητήσει τον/την επιμελητή/τρια από το Μητρώο Επιμελητών/τριών και θα έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Εφόσον συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές η πρόθεσή της μεταξύ τους συνεργασίας, τότε θα προβούν στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μέσω του Πληροφοριακού  Συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιο τρόπο θα γίνεται η πληρωμή μου ως επιμελητής/τρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών σας, θα πρέπει αρχικά να συνάψετε ιδιωτικό συμφωνητικό με ωφελούμενο πρόσωπο (γονέα), κάτοχο voucher.

Αυτή η διαδικασία θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου ntantades.gov.gr. Αφού κλείσει ο πρώτος μήνας παροχής υπηρεσιών σας, το ωφελούμενο πρόσωπο θα καταθέσει στην τράπεζα εργόσημο στο όνομά σας. Θα καταθέσει δηλαδή το μηνιαίο ποσό που σας αναλογεί (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές), το οποίο προκύπτει από την εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου προσώπου με το οποίο έχετε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνω η επισυνάπτω στην αίτησή μου προστατεύονται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με το ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα μάθω αν η αίτησή μου έγινε αποδεκτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πληρωμή των προϋποθέσεων, το αιτούν πρόσωπο εγγράφεται στο Μητρώο και λαμβάνει μέσω e-mail τον μοναδικό αριθμό Μητρώου, που σημειώνεται σε κάθε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο που το αφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το ωράριο εργασίας του /της Επιμελητή/τριας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, καλείστε να δηλώσετε τη διαθεσιμότητα των ωρών σας ανά ημέρα. Το ωράριο απασχόλησης σας θα είναι αυτό που θα συμφωνήσετε με το/τα ωφελούμενο/να πρόσωπο/α, με το /τα οποίο/α  θα συνάψετε ιδιωτικό συμφωνητικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το ύψος της αξίας τοποθέτησης (voucher) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ύψος της αξίας τοποθέτησης (voucher)  κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης ορίζεται σε:

α) διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, για βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο (γονέας) εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος/η,

β) εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, για βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο (γονέας) εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή είναι εγγεγραμένο/η ως άνεργο/η στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης, αξία τοποθέτησης (voucher) για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές (βλέπε υπ’ αριθμ. 6457-27/01/2022 ΚΥΑ, άρθρο 13 παρ.2 (ΦΕΚ 205/Β΄)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι απόφοιτος μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας. Πρέπει να προσκομίσω επαγγελματική πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Σε περίπτωση όμως που δεν έχει εκδοθεί το Δίπλωμα και μέχρι αυτό να εκδοθεί, υποβάλλεται Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι κάτοχος ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσετε το πτυχίο που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, την επίσημη μετάφραση του καθώς και την ισοτιμία/αντιστοιχία από τον αρμόδιο φορέα της ημεδαπής (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι απαιτείται για την προσκόμιση εγγράφων που εκδόθηκαν στην αλλοδαπή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία. (βλ Παράρτημα Οδηγιών υπ’αριθμ. 29518/28-3-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ες Επιμελητές/τριες, κεφάλαιο Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά/Επισημάνσεις .

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποιους φορείς είναι αποδεκτό το Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών για βρέφη και νήπια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και νήπια είναι αποδεκτό από όλους τους φορείς που εκδίδουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση είχε και θεωρητικό και πρακτικό σκέλος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποιους φορείς είναι αποδεκτό το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστοποιημένους φορείς έκδοσης αντίστοιχων τίτλων και να είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1 (βασική γνώση). Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απαιτείται από τους αλλοδαπούς υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Επιμελητής/τρια, πού θα παρέχει τις υπηρεσίες του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Επιμελητής/τρια, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του/της είτε στην οικία του/της, είτε στην οικία του παιδιού, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του/της υποδείξει το ωφελόυμενο πρόσωπο (γονέας).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός παιδιών που μπορώ να παρέχω τις υπηρεσίες μου στον ίδιο τόπο και χρόνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε Επιμελητής/τρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο:

α) μέχρι τον αριθμό των τριών (3) παιδιών, για τα παιδιά ηλικίας από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα (1) παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.

β) μέχρι του αριθμού των δύο (2) παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.

Στα παραπάνω όρια, συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά του/της επιμελητή/τριας, εφόσον αυτά είναι έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργάζομαι ήδη. Μπορώ να κάνω αίτηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι μπορείτε, εφόσον σας το επιτρέπει το ωράριο εργασίας σας και πληροίτε τα κριτήρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι συνταξιούχος. Μπορώ να κάνω αίτηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι μπορείτε, εφόσον πληροίτε τα κριτήρια και ακολουθήσετε όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εργασία των συνταξιούχων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει όριο ηλικίας για την ένταξη στο Μητρώο Επιμελητών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια της πρόσκλησης, δεν υπάρχει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί να γραφτώ στο Μητρώο Επιμελητών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί μέσω της εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών, ενισχύετε το επαγγελματικό σας προφίλ καθώς έχετε όλες τις προϋποθέσεις για να εργαστείτε επίσημα και νόμιμα στον τομέα της κατ’ οίκον φύλαξης βρεφών, η εργασία σας είναι νόμιμη και λαμβάνετε ασφάλιση, η εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών δεν αποκλείει την απασχόλησή σας σε άλλη δομή/φορέα παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε βρέφη και νήπια (βρεφονηπιακός σταθμός), ρυθμίζετε το ωράριο εργασίας σας και τον αριθμό των βρεφών στα οποία μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας κατά τρόπο που σας εξυπηρετεί σε συνεργασία πάντα με τους γονείς, η αμοιβή σας δεν περιορίζεται από τη δράση αλλά ρυθμίζεται κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς.

                                                                                            Από το Δήμο Λευκάδας

Most Popular