Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΑνακοίνωση Υποψηφιότητας για τις Πρυτανικές Εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση Υποψηφιότητας για τις Πρυτανικές Εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τίτλος υποψήφιου πρυτανικού σχήματος:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης (Ιόνιο ΝΙΚΑ)

Ανακοίνωση Υποψηφιότητας για τις Πρυτανικές Εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Την υποψηφιότητά μας, στις επικείμενες εκλογές ανάδειξης της Πρυτανικής Αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θέτουμε, με ιδιαίτερη σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης, στην κρίση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ο εκσυγχρονισμός με πρωτοπορία στην έρευνα και με ποιοτική και εμπεριστατωμένη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο με κύρος, είναι οι αρχές που αποτελούν τη βάση του κοινού οράματός μας για ένα Ίδρυμα που θα υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, την εξωστρέφεια, την ισότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Ένα Ίδρυμα που θα λειτουργεί χωρίς συναλλακτικές λογικές και χωρίς αποκλεισμούς.

Δημιουργούμε μία νέα ακαδημαϊκή εποχή για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βασισμένη στην βαρύτητα του ονόματός του και της ιστορίας του, στην ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών του και των υγειών δυνάμεών του.

Το Πρόγραμμα Δράσης μας χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικότητα υλοποίησης και όχι από αόριστες προεκλογικές υποσχέσεις. Συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με ειλικρίνεια, σεβασμό στη διαφορετική άποψη και με έμφαση στις ακαδημαϊκές ιδιαιτερότητες των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Βασισμένο στη συνεργασία, στον ανθρωπισμό, στην Παιδεία, στα σύγχρονα πανεπιστημιακά ρεύματα, αλλά και στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ιόνιων Νησιών, το πρόγραμμά μας αποτελεί συμβόλαιο με ισχύ μετεκλογική, τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σηματοδοτεί παράλληλα την αφετηρία ενός συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί μονόδρομο για μια εποικοδομητική και αποτελεσματική διοίκηση.

Πρωταρχικός στόχος μας η πραγματική Ανάπτυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα. Ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης και δομημένης Ιδρυματικής στρατηγικής, που θα υλοποιηθεί με την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ανάπτυξη με θεσμική και στοχευμένη Υποστήριξη. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της Πανεπιστημιακής λειτουργίας. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με βασικό εργαλείο τον καθολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό – ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την μελλοντική, βιώσιμη ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου – οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς οριζόντιας προώθησης και θεσμικής υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος.

Υλοποιώντας υπεύθυνα, με εντιμότητα, συνέπεια, διαφάνεια, ακαδημαϊκό ήθος και με υψηλά πρότυπα το πρόγραμμά μας, θα κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, αυτοδύναμο και ανοιχτών οριζόντων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει ο Πρωταγωνιστής και όχι ο «κομπάρσος» της πορείας της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:

Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας

Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

To Ιόνιο ΝΙΚΑ

www.ionio-nika.gr

 

 

Most Popular