Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΑνακοίνωση Κοινότητας Καστού για την αποψίλωση ιδιοκτησιών από ξερά χόρτα

Ανακοίνωση Κοινότητας Καστού για την αποψίλωση ιδιοκτησιών από ξερά χόρτα

                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 1, της Πυροσβεστικής Διάταξης 4/2012 (ΦΕΚ 1346/Β), τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός του οικισμού Καστού και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια αυτού:

Να προβούν άμεσα σε αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και απομάκρυνση αυτών, καθώς επίσης και απομάκρυνση κάθε άλλου εγκαταλελειμμένου καυστού η εκρήξιμου υλικού η αντικειμένου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων από τους υπόχρεους, προβλέπονται από το νόμο και εφαρμόζονται, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγ. 1, περίπτ. 26 ,του Ν. 3850 2/2010 και το άρθρο 2, της προαναφερθείσας πυροσβεστικής διάταξης.                                                        

         

              ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ

Most Popular