Αιτήσεις για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ.

0
207

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», για την εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν μπορούν να «κατεβάσουν» και να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση από τον ιστότοπο http://www.lefkada.gr και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στο emporio.lefkada@pin.gov.gr είτε ιδιοχείρως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο/Γραμματεία της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε αίτηση θα παραδίδονται στο συνεργείο καταγραφής κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτώβρη 2020