Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑθρο: παρέμβαση της πρώην Δημάρχου Καρυάς για τον ΧΥΤΥ και τη θέση...

Αθρο: παρέμβαση της πρώην Δημάρχου Καρυάς για τον ΧΥΤΥ και τη θέση «Αμμόκαμπος»

χυτη3Νέα μελέτη πρόκειται να εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχετικά με τον ΧΥΤΥ στη Λευκάδα όπως γνωστοποίησε με την ανοιχτή επιστολή του ο κ. δήμαρχος.

Θα αξιολογηθούν οι 4 θέσεις που ΥΠΕΔΕΙΞΕ το ΕΜΠ … λέει υπονοώντας όμως τις θέσεις που υπέδειξε ο ίδιος μάλλον.   Παίζουμε με τις λέξεις θα πουν κάποιοι. Καλύτερα με τις λέξεις παρά με τις μελέτες απαντάμε.

Αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις μας για την 1η εργασία που το ΕΜΠ εκπόνησε με τίτλο “Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης Χ.Υ.Τ.Υ. της ΜοΠΑΚ Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας” ώστε να καταδειχθεί ότι ο πλέον καταξιωμένος πανεπιστημιακός φορέας της χώρας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. δήμαρχος στην τελευταία του επιστολή, απαξιώθηκε από τον ίδιο και τη δημοτική του αρχή.

Στο άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπογράφηκε στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας προβλέπεται ότι o Δήμος Λευκάδας παρακολουθεί την πρόοδο του έργου με τα αρμόδια όργανα που έχει ορίσει. Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις ενδιάμεσες και την τελική έκθεση που θα στέλνει το Ε.Μ.Π…  και στέλνει τις αιτιάσεις του (παρατηρήσεις προφανώς και διορθώσεις).

Το γεγονός ότι η τελική έκθεση (2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) προωθήθηκε από τη δημοτική μας αρχή στα προς συζήτηση θέματα του δημοτικού συμβουλίου της 01ης/07/2016 για έγκριση αποδεικνύει ότι ο Δήμος (με την  τεχνική υπηρεσία του θεατή και ας επικαλείται ο κ. δήμαρχος στην τελευταία επιστολή του το αντίθετο) έκρινε ότι δεν χρήζει διορθώσεων και έχει καλώς.

Πόσο καλώς έχει όμως ;

Θα επικεντρωθούμε στον Αμμόκαμπο γιατί προκρίθηκε ως η καταλληλότερη θέση με τελική βαθμολογία 6,9 ενώ η δεύτερη καταλληλότερη το Νταμάρι του Καλαβρού ακολουθεί με βαθμολογία 6,7 .  Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Περδικοφωλιές με βαθμολογία 6,5 και από κοντά ακολουθούν και οι υπόλοιπες. Βαθμολογία πολύ κοντινή και επομένως εύκολα ανατρέψιμη με πιθανή αναβαθμολόγηση εξαιτίας λαθών.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1)    Στον πίνακα με τις βρύσες της Λευκάδας που υπάρχει στη μελέτη περιλαμβάνονται βρύσες και … βρύσες. Απουσιάζουν όμως σημαντικές (λόγω ποσότητας νερού) βρύσες και γεωτρήσεις της γύρω από τον Αμμόκαμπο περιοχής.  Βρύσες όπως η Πάνω Βρύση της Καρυάς, η Κόιτσα της Εγκλουβής, η βρύση της Βαυκερής…

Γεωτρήσεις όπως της Λαγκάδας και του Αγίου Δημητρίου (των Πηγαδησάνων), των πεύκων (στην έξοδο της Καρυάς προς Εγκλουβή-Πλατύστομα), της Βαυκερής, της Αεροπορικής Μονάδας (δίπλα στον Αμμόκαμπο …).

Απουσιάζουν τα δεκάδες πηγάδια του συγκροτήματος των Βόλτων, Αλωνιών και Πηγαδιών της περιοχής που βρίσκεται … δίπλα στον Αμμόκαμπο και στη γιορτή της Φακής Εγκλουβής ξεδιψούν κάθε 6 Αυγούστου με τα νερά (κρούσταλο) τους χιλιάδες επισκέπτες,  ενώ  χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους και για το βράσιμο της Φακής που διανέμεται.

Βρύσες και γεωτρήσεις με όγκο νερού που επιτρέπει την αυτοτελή υδροδότηση του πρώην Δήμου Καρυάς και των γύρω χωριών (Καρυά, Πηγαδησάνοι, Εγκλουβή, Πλατύστομα,  Βαυκερή …).   Όταν μάλιστα το νερό του δικτύου του νομού μας δεν επαρκεί κάποιες από αυτές (γεωτρήσεις των Πηγαδησάνων) εμπλουτίζουν με τα νερά τους το νερό που φέρνουμε από τις πηγές του Αη Γιώργη Ιωαννίνων.

Θα … λύσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών φτιάχνοντας Χ.Υ.Τ.Υ. πάνω από σημαντικούς υδροφορείς του νησιού, πάνω σε έδαφος και πετρώματα με έντονη τεκτονική καταπόνηση. (όπως διαπίστωσε και το ΕΜΠ με την επίμαχη μελέτη).

2)  Με την από 05/03/2015 επιστολή ο κ. δήμαρχος (δίχως την προαπαιτούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) ΥΠΕΔΕΙΞΕ μην επιτρέποντας ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ των τεσσάρων (04) θέσεων που τελικά αξιολόγησε το ΕΜΠ.   Πιθανή επίκληση ότι έτσι προβλέπεται από την Προγρ. Σύμβαση … καταπίπτει γιατί η σύμβαση υπογράφηκε μεταγενέστερα οπότε και διαμορφώθηκε κατά το δοκούν)

3) Με το 1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ που το Ε.Μ.Π. απέστειλε στο Δήμο Λευκάδας το Σεπτέμβριο του 2015 γνωστοποίησε ότι αξιολογήθηκαν οι τέσσερες (04) θέσεις (Αμμόκαμπος, Περδικοφωλιές, Μπαμπάκια και Νταμάρι Καλαβρού)  που του υποδείχθηκαν από τον κ. δήμαρχο και ότι το ΕΜΠ  ΕΝΤΟΠΙΣΕ επιπλέον τέσσερις (04) θέσεις (Ακόνη, Πύργος, Λιανοσκάλια, Ξηροράχη).    Από αυτές ζητούσε από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγγραφη υπόδειξη δύο (02) επιπλέον θέσεων.    Ο κ. δήμαρχος (και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, που με την ιδιότητά του ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης λάμβανε γνώση του περιεχομένου των  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ προκειμένου να υποβάλει και τις αιτιάσεις του), απεμπολώντας τα συμφέροντα του Δήμου δεν  ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να μην υποδειχθούν οι δύο (02) επιπλέον θέσεις και ο Δήμος της Λευκάδας να στερηθεί της δυνατότητας με την ίδια αμοιβή των =20.000,00= ευρώ το Ε.Μ.Π. να του παραδώσει τελικά την μελέτη με έξι (06) αξιολογημένες πιθανές θέσεις εγκατάστασης του ΧΥΤΥ.

4)    Σύμφωνα με το 1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ και οι (08) θέσεις (οι 4 που υπέδειξε ο κ. δήμαρχος και οι 4 που εντόπισε το ΕΜΠ) κρίθηκαν κατάλληλες ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού όπως αυτά είχαν τεθεί και αναφέρονται στη μελέτη.

Ο Αμμόκαμπος εντούτοις έπρεπε να αποκλειστεί γιατί :  α) Είναι καταγεγραμμένος ως οικισμός μικρότερος των 2.000 κατοίκων με ΚΩΔΙΚΟ 3601050202 και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ το 2011 αριθμούσε 19 κατοίκους.  (κριτήριο αποκλεισμού αρ. 4).

β) Βρίσκεται εντός του εκτεταμένου Καταφυγίου Άγριας Ζωής. (κριτήριο αποκλεισμού αρ. 3).

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο ο κ. Τσιλιγιάννης ανέσυρε από τους φακέλους του κάποιο δημοσίευμα του δασαρχείου Ζακύνθου επικαλούμενος ότι σύμφωνα με την αρ. 1394/2015 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. που αναφερόταν σε αυτό επιτρέπεται η εγκατάσταση ΧΥΤΥ στα καταφύγια άγριας ζωής. Ερμηνεία που έδωσαν σε συνεργασία με το ΕΜΠ όπως ισχυρίσθηκε στη συνέχεια και ο κ. Λυμπεράτος.     Ερμηνεία της απόφασης του Σ.τ.Ε. μέσα από ένα δημοσίευμα που περιέχει απόσπασμα της απόφασης και που όταν το ΕΜΠ (Σεπτέμβριο 2015) απέστειλε το 1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας γιατί αναρτήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2015.

5)    Απουσιάζει (αν και αναφέρεται στον πίνακα των περιεχομένων της μελέτης με στοιχείο 7.2) ο πίνακας με τις προτεινόμενες ελάχιστες αποστάσεις του ΧΥΤΥ από δραστηριότητες, σημαντικές περιοχές, μνημεία και οικισμούς.

Τυχαίο (;)   Στη φωτογραφία του Αμμόκαμπου της σελίδας 107 της μελέτης οι ίδιοι οι ερευνητές αναφέρουν ότι απέχει 200 μέτρα από την Βάση της Αεροπορίας.  Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος που επέβαλε την απόσυρση του παραπάνω αναφερομένου πίνακα. Η ύπαρξη του οποίου θα τον καθιστούσε ως το 3ο κριτήριο που επέβαλε τον αποκλεισμό του Αμμόκαμπου από την περαιτέρω εξέταση και βαθμολόγηση.

6)   Στην τελική έκθεση (2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) περιλαμβάνονται είκοσι πέντε (25) κριτήρια αξιολόγησης χωρίς όμως να αναλύεται ποια είναι η επιμέρους βαθμολόγηση των υποκριτηρίων και παραμέτρων αυτών.

7) Η Βιβλιογραφία ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ.  Δεν αναφέρονται και δεν λαμβάνονται υπόψη από τους ερευνητές του ΕΜΠ : α) Η μελέτη που εκπονήθηκε το 2010 από το σύνδεσμο καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος της Λευκάδας με τίτλο “Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Λευκάδας”

β) Σειρά μελετών που ο σύνδεσμος καθαριότητας εκπόνησε προς  αξιολόγηση των επί σειρά ετών υποδειχθεισών περιοχών του νησιού  για εγκατάσταση ΧΑΔΑ και ΧΥΤΥ.

Αντίθετα αναφέρεται και λαμβάνεται υπόψη η μελέτη του 2004 που ο Δήμος Απολλονίων εκπόνησε για τις ΠΕΡΔΙΚΟΦΩΛΙΕΣ με σκοπό να αποτρέψει την κατασκευή ΧΑΔΑ στην περιοχή αυτή (!)

Εξαιτίας των παραπάνω αναφερομένων η περιγραφή των χαρακτηριστικών των υποψήφιων θέσεων στην μεν περίπτωση του ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΥ (και για το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης)  αναπτύσσεται σχεδόν επιγραμματικά (σε δυο-τρεις γραμμές) αντίθετα η αντίστοιχη περιγραφή για τις ΠΕΡΔΙΚΟΦΩΛΙΕΣ στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι λεπτομερέστατη και μακροσκελέστατη.

Κάναμε το … λάθος στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναφέρουμε ότι το ΕΜΠ θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των μελετών που έχει εκπονήσει ο σύνδεσμος καθαριότητας και ο κ. δήμαρχος μας ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι αναζητάμε μελέτες από … τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο …

Χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τη σχετική βιβλιογραφία, χωρίς συνεργασία και παρατηρήσεις για λάθη και παραλήψεις που έπρεπε να εντοπισθούν και  υποβληθούν υπό μορφή αιτιάσεων (όπως προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση) από μέρους των εχόντων την σχετική αρμοδιότητα για λογαριασμό του Δήμου, ήταν λογικό η τελική έκθεση που παρέδωσε το ΕΜΠ να παρουσιάζει προκλητικές παραλείψεις και εξόφθαλμα λάθη.   (Με δυο λόγια την έστειλαν … αδιάβαστη στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση ! εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό πρώτα το ΕΜΠ και ακολούθως τη δημοτική τους πλειοψηφία.)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε κάποια επί μέρους κριτήρια.

α) Κριτήριο 7 :  Ο ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΣ βαθμολογείται με 9 γιατί δεν αξιολογείται ότι βρίσκεται εντός του καταφυγίου άγριων ζώων και πλησίον της περιοχής NATURA 2000 των Χορτάτων.

To ΝΤΑΜΑΡΙ του ΚΑΛΑΒΡΟΥ επειδή όπως περιγράφεται από τους μελετητές βρίσκεται πλησίον του φαραγγιού Μέλισσας (με ακριβώς όμοια τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και για τις δύο θέσεις) βαθμολογείται με 7.

β) Κριτήριο 9: «απόσταση από … στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα …»

ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΣ:     Απόσταση από Εγκλουβή 1,4 χλμ.,   από βάση ραντάρ 0,7 χλμ. και από Αεροπορική Βάση 1,2 χλμ.   Βαθμολογείται με  8.

(Η απόσταση του Αμμμόκαμπου από την Αεροπορική Βάση είναι μικρότερη και από τα 200μ που η φωτογραφία της σελίδας 107 της μελέτης αναφέρει. Για την ανάγκη βαθμολόγησης του παρόντος κριτηρίου (…απομακρύνεται) και βαθμολογείται για απόσταση 1,2 χλμ.  Δεν αναφέρεται και δεν αξιολογείται επίσης η απόστασή του από την Καρυά και τους Πηγαδησάνους).

ΝΤΑΜΑΡΙ ΚΑΛΑΒΡΟΎ : Απόσταση 1,7 χλμ από οικισμό Καλαβρού, 1,8 χλμ από Κάβαλο και 2,4 χλμ από Απόλπαινα. Βαθμολογείται με 7.

γ) Κριτήριο 24 : Διαθεσιμότητα δικτύων.  Ο Αμμόκαμπος … επιστρέφει στην … Αεροπορική Βάση. Έτσι ενώ στο κριτήριο 9 τον βαθμολογούν με δεδομένο ότι απέχει 1,2 χλμ από αυτή, για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου τον … τοποθετούν μέσα στην Αεροπορική Βάση. Αποτέλεσμα.

Ύπαρξη δικτύων (νερό ! – ρεύμα) στη θέση, αναφέρουν οι ερευνητές.       ΑΡΙΣΤΑ (10) βαθμολογείται ο Αμμόκαμπος.

Ο ΠΥΡΓΟΣ που όπως περιγράφουν απέχει απόσταση 1,5 χλμ. από την Καρυά και 2 χλμ από τους Πηγαδησάνους βαθμολογείται με 6.

Τέλος ενδεικτικό ότι η τελική μελέτη δεν αναγνώστηκε είναι το περιεχόμενου του Κριτηρίου 12 : Το απορριμματοφόρο ξεκινώντας από το εργοστάσιο των απορριμμάτων της Λευκάδας και προκειμένου να οδηγηθεί στις Περδικοφωλιές και τον Αμμόκαμπο ακολουθεί μέχρι τα Ασπρογερακάτα την ίδια ακριβώς πορεία.

Από εδώ για μεν τις Περδικοφωλιές οι μελετητές αξιολογούν και βαθμολογούν σωστά μετρώντας ότι διέρχεται από δύο (02) ακόμη οικισμούς (Εξάνθεια και Χορτάτα).  Η πορεία προς τον Αμμόκαμπο εντούτοις δείχνει να έχει ολοκληρωθεί. Δεν αναφέρεται ούτε  αξιολογείται ότι και στην περίπτωσή του το απορριμματοφόρο πρέπει να διέλθει από δύο (02) ακόμη οικισμούς (Πηγαδησάνους και Καρυά).

Τυχαίο ή μήπως το … απορριμματοφόρο ηθελημένα δεν … συνέχισε την ανηφορική και δύσβατη αυτή πορεία ;  (Δύσβατη εξαιτίας της στενότητας σε πολλά σημεία, κινδύνου καταπτώσεως ογκολίθων στον κόκκινο βράχο, καθίζησης στον αυλέμωνα κ.α.)

Όμοια με την πορεία που πρέπει να διανύσουμε προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων μας που θα περιλαμβάνει την κατασκευή της ΜοΠΑΚ και … ΧΥΤΥ.

Επομένως πέραν της αναζήτησης κατάλληλης θέσης εντός των ορίων του νησιού.  Με δεδομένο, γνωστό και χιλιοειπωμένο  ότι καλές θέσεις δεν υπάρχουν εντός Λευκάδας αλλά λιγότερο κακές οφείλουμε να μην εγκαταλείψουμε την περίπτωση της συνεργασίας με τις κοντινές μας Αιτωλοακαρνανικές δημοτικές αρχές.    Επομένως να συνεχίσουμε να χτίζουμε και να μην αποδομούμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί μια πιθανή μελλοντική συνεργασία είναι το ίδιο συμφέρουσα και για τα δύο μέρη αφού τα απορρίμματα του Δήμου Ανακτορίου θα μεταφέρονται ανεπεξέργαστα στο εργοστάσιο της Λευκάδας και το υπόλειμμα της επεξεργασίας των απορριμμάτων του εργοστασίου μας θα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ (άρα και ΧΥΤΥ) της Βόνιτσας.  Ένας ΧΥΤΥ που μεταξύ των πλεονεκτημάτων του θα πρέπει να περιληφθεί και η μικρή χιλιομετρική απόστασή του από το εργοστάσιο της Λευκάδας.  Απόσταση που δεν εκτοξεύει το λειτουργικό κόστος του έργου στα ύψη (που εμφανίζεται σαν τέλος για τους δημότες) όπως συμβαίνει με απομακρυσμένες θέσεις που υποδεικνύονται εντός του νησιού της Λευκάδας για την κατασκευή και εγκατάσταση του ΧΥΤΥ.

Τέλος δεν θα αποφύγω να ζητήσω από κάποιους περιφερόμενους (σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο) … αγανακτισμένους συνδημότες που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους υποστηρίζοντας ότι ακυρώσαμε την έτοιμη λύση (Ποια λύση 😉 που η μελέτη (ποια μελέτη 😉 του ΕΜΠ υποδείκνυε (ποιος υποδείκνυε;) να … κόψουν τις βόλτες.–

 

Σεβαστή Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα

πρώην δήμαρχος Καρυάς

 

Most Popular