Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΆρθρο του Θανάση Καββαδά για το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Άρθρο του Θανάση Καββαδά για το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Πριν από λίγες ημέρες, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Τόσο κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου όσο και μετά η αντιπολίτευση προσπάθησε να κατασκευάσει την εικόνα μιας κυβέρνησης εχθρικής προς το περιβάλλον.

Αυτή η αντιπολίτευση που όσο κυβερνούσε αδειοδότησε σε περιοχές Natura, άφησε ένα τεράστιο πρόβλημα στα απορρίμματα του Νομού Αττικής, επέτρεψε στο ναυάγιο της «Αγίας Ζώνης» να μετατραπεί σε οικολογικό εφιάλτη στο Σαρωνικό, έφερε τον νόμο για τις οικιστικές πυκνώσεις, που κηρύχθηκε αντισυνταγματικός, άφησε μεγαθήρια 10 ορόφων να κρύψουν την Ακρόπολη – και τόσα άλλα.

Αντίθετα με όσα ισχυρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα εκσυγχρονίζει την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, εναρμονίζοντάς την με την Ευρωπαϊκή, προσαρμόζοντάς την σε καλές πρακτικές και πρότυπα και, επιπλέον, ενσωματώνοντας δύο ευρωπαϊκές οδηγίες. Μεταξύ άλλων, βελτιώνει τη νομοθεσία σε τέσσερα κεφαλαιώδη ζητήματα, και συγκεκριμένα:

  • Δασικούς χάρτες
  • Διαδικασία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
  • Προστασία περιοχών Natura
  • Διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά

Δασικοί χάρτες

Μπαίνει τέλος στην ομηρία των πολιτών με τους δασικούς χάρτες, στην οποία έχει οδηγήσει η πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόχειρη εκπόνηση δασικών χαρτών είχε αναγκάσει 170.000 πολίτες να υποβάλουν ενστάσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ το Κράτος, με διοικητικές πράξεις όπως απαλλοτριώσεις και αναδασμούς, είχε αποδώσει τα κτήματα αυτά στους αγρότες για καλλιέργεια, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απεφάνθη ότι αυτά τα κτήματα είναι δάση – παρά το γεγονός ότι καλλιεργούνταν επί δεκαετίες.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, αλλά και να αποτρέψει την πιθανότητα να εκδικάζονται κτηματικές διαφορές για τα επόμενα 25 χρόνια – καθώς ο χρόνος εξέτασης των αντιρρήσεων είναι περίπου 5.000 το χρόνο – αποδίδει τα χωράφια στους ιδιοκτήτες τους και τους επιτρέπει να τα αξιοποιούν, να βιοπορίζονται, όπως το έκαναν επί δεκαετίες. Επιπλέον, συνδέει την αμοιβή των επιτροπών αντιρρήσεων με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, ενώ όσοι πολίτες έχουν δικαιωθεί μπορούν άμεσα να αρχίσουν να αξιοποιούν τα χωράφια τους.

Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Μέχρι σήμερα, μια περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτούσε 6 με 8 χρόνια. Με το νομοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο χρόνος αυτός μειώνεται σε 100 με 150 ημέρες και εναρμονίζεται με την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Θεσπίζονται πλέον αυστηρές προθεσμίες για όλες τις υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η δασική και η αρχαιολογική, οι οποίες πλέον, αν δεν απαντήσουν εντός των προβλεπόμενων ορίων, θα παραπέμπονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων.

Για την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας, θα συμμετέχουν πλέον στις αδειοδοτήσεις πιστοποιημένοι ιδιώτες αξιολογητές, όπως προβλέπεται και από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, με επιλογή από αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και προκαθορισμένες αμοιβές. Επιπλέον, η ισχύς των περιβαλλοντικών αδειών επεκτείνεται από τα 10 στα 15 χρόνια.

Περιοχές Natura

Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να τεθούν κανόνες στην ανθρώπινη δραστηριότητα στις περιοχές Natura, η οποία μέχρι σήμερα ήταν ανεξέλεγκτη. Δεν υπήρχε ενιαία νομοθεσία, δεν υπήρχαν κανόνες – κάθε επενδυτής με τα κατάλληλα μέσα και γνωριμίες, μπορούσε να κάνει σχεδόν ό,τι ήθελε σε περιοχές Natura.

Αυτή ήταν η εικόνα σε όλα τα θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, και η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από τις πέντε καταδίκες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ για περιβαλλοντικά ζητήματα από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έξι ανοιχτές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και υπόθεση περιοχών Natura.

Εξάλλου, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που έδινε άδεια για εξερεύνηση για υδρογονάνθρακες σε περιοχές Natura, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ενέκρινε περιβαλλοντικούς όρους για λατομείο μαρμάρου στο Δρυόδασoς Δράμας, για εξορύξεις στην Ξυλοκερατιά Μήλου, και το ορυχείο λιγνίτη στη θέση Κλειδί – όλες, περιοχές Natura.

Πλέον, η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την κοινοτική και προβλέπει, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 58, συγκεκριμένες χρήσεις γης, καθώς και τέσσερις κλίμακες προστασίας (ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης, ζώνη προστασίας της φύσης, ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών, ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων). Σε κάθε ζώνη επιτρέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, διαχειριστικά σχέδια και προεδρικά διατάγματα, ανά περιοχή, που θα εγκριθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, θα διατεθούν αυξημένοι πόροι (η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διέθετε μόλις 8 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα) για τη βελτίωση της προστασίας των περιοχών Natura, αλλά και όλων των προστατευόμενων περιοχών .

Διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά

Το ζήτημα αυτό αφορά όλους μας. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε έχει απόλυτα θετικές αναφορές για τη Λευκάδα, όπως:

α)Η δημιουργία ενός νέου, μεγάλου και ευέλικτου Φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλα τα Ιόνια Νησιά. Μέσα από αυτό το Φορέα θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

β) Η θεσμική κατοχύρωση της προγραμματικής συμφωνίας του 2017 μεταξύ των Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου Βόνιτσας για διαδημοτική συνεργασία στη συνδιαχείριση των αστικών αποβλήτων, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την κατασκευή της ΜΟΠΑΚ, ο νομοθέτης προέβλεψε ότι  θα συνεχιστεί, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται τώρα η διαχείριση των απορριμμάτων.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για μια σειρά ακόμα μικρά ή μεγάλα θέματα:

Η έκδοση οικοδομικής άδειας γίνεται μόνον εφόσον έχει διασφαλιστεί η σύννομη διάθεση των μπάζων, ώστε να σταματήσει η απόρριψή τους σε ρέματα, οικόπεδα και πεζοδρόμια.

Η επέκταση του ενιαίου τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες, ανεξαρτήτου πάχους τοιχώματος, έχει στόχο την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης του περιβάλλοντος, με εξαίρεση τις βιοδιασπώμενες.

Η σύνδεση ακινήτων με τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί έμπρακτα την Πράσινη Ανάπτυξη ως προς και τα δύο σκέλη της: με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιουργεί ευκαιρίες οικονομικής αξιοποίησης και απασχόλησης.

Πέρα από το σπουδαίο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, με ξεκάθαρο σχέδιο, προωθεί την απολιγνιτοποίηση, ενθαρρύνοντας επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες – οι οποίες μέχρι τώρα χρειάζονταν ακόμα και πάνω από δέκα χρόνια να αδειοδοτηθούν. Προωθεί την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, τις πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης. την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία συνολικά.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θεωρείται ένας από τους πιο «πράσινους» πανευρωπαϊκά, εγγυάται προσωπικά την επιτυχία του εγχειρήματος για ανάπτυξη που προχωρά πλάι πλάι με την προστασία και ανάδειξη της ομορφιάς της χώρας μας που τόσο πλουσιοπάροχα προίκησε η Φύση.

 

Most Popular