»Παραδοσιακό Αλώνισμα στο Άλατρο’

0
181

ALONISMA (1)

»Παραδοσιακό Αλώνισμα στο Άλατρο» μια εκδήλωση που διογανώνεται από τους Αλατρίτες.