ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

0
160

Επιστολή Επιμελητηρίου Λευκάδας προς τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου