Βλάβη στο αρχαίο δίκτυο ύδρευσης Λευκάδας

0
1060

Πλημμύρισε ο δρόμος της Πεφανερωμένης απο βλάβη στο απαρχεωμένο δίκτυο ύδρευσης. Οπότε καλό είναι να αποθηκευσετε νερό γιατί θα επέλθει μοιραία και η διακοπή ύδρευσης αγνώστου διαρκείας.