Αναζήτηση εργασίας για καθαρισμό σκαφών

0
175

Εταιρεία με σκάφη αναψυχής και έδρα την πόλη της Λευκάδας ζητά προσωπικό για καθαριότητα. Ημέρα εργασίας μόνο Σάββατο.Μισθός 300ε.
Από Μάιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Τηλ.6973860266.